Uslovi korišćenja

Upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu “Uslovi”) i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti ovaj internet sajt.

Stepa Savatić PR Spajsoje zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni ove Uslove te bi trebalo da posetite ovu stranicu s vremena na vreme i proverite ažurne Uslove jer ste njima zakonski vezani.

Sav materijal na sajtu spajsoje.com (u daljem tekstu Sajt) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskim i srodnim pravima i drugim zakonima iz oblasti intelektualne svojine.

Stepa Savatić PR Spajsoje se obavezuje da će Korisnicima usluga pružati usluge definisane ovim Pravilima i uslovima, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Pravilima i uslovima, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Korisnik usluga se obavezuje da će prilikom korišćenja Sajta u svemu poštovati ova Pravila i uslove. Ugovorne strane su saglasne da je zarad ispunjenja navedenih obaveza neophodno da Stepa Savatic PR Spajsoje prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke Korisnika usluga u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i sl. Politikom privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga.

Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Politikom privatnosti te daje izričiti pristanak za prikupljanje i obradu podataka, na način koji je u Polisi opisan.

Dostava
Stepa Savatić PR Spajsoje garantuje da će se Vaše porudžbine biti obrađene u roku koji je definisan na stranici uslovi dostave.

Otkazivanje porudžbine je dozvoljeno i definisano u uslovima dostave.

Izmena porudžbine je dozvoljena prema uslovima dostave.

Reklamacije i povraćaj porudžbine su definisane u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_potrosaca.html)

Informacije
Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija koje dostavite ovom Sajtu ili Stepa Savatić PR Spajsoje će biti poverljive i neće se deliti sa trećim licima.

Ograničenje odgovornosti
U maksimalnom stepenu dozvoljenom zakonom, Stepa Savatić PR Spajsoje ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, posebnu štetu, ili takvu koja nastaje usled gubitka profila, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja nastaje kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ovog Sajta, ili sadržaja objavljenog ovde, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obavešten o mogućnosti takve štete. Ukoliko vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem ili popravkom podataka, Vi ste odgovorni za nastale troškove.

Kome se možete obratiti ukoliko smatrate da je prekršeno neko od pravila Uslova korišćenja?

Ukoliko smatrate da je prekršeno neko od pravila Uslova korišćenja možete nas kontaktirati na mejl adresu info@spajsoje.com

Moja korpa